PahariWorld Records

Coke Studio
Card image

Sodha Ki Natti

ByHari Dyal Khashan

Release 03 April 2018

Sodha Ki Natti

Sodha Ki Natti

ByHari Dyal Khashan

Release 03 April 2018 PahariWorld Records

About This Song

Singer(s)

Hari Dyal Khashan

Music By

Dishu Thangraik, Pinku Thangraik

Label

PahariWorld Records

Duration
12:23
Bitrate
192 Kbps